OM TALK-TRANSLATION

Karen Skov Hansen er uddannet translatør i spansk og har en bachelorgrad i engelsk, som er fulgt op af kurser og seminarer i medicinsk engelsk. Desuden har hun taget den danske korrekturlæseruddannelse og er certificeret korrekturlæser.

Karen Skov Hansen har mere end 15 års erfaring med medicinsk sprog, hovedsagelig på engelsk og dansk, men har også erfaring med medicinsk spansk.

Karen har i 6 år arbejdet for en forskningsenhed, Copenhagen HIV Programme, der er tilknyttet Københavns Universitet. Her er der opnået en stor erfaring indenfor patientinformationer, informeret samtykke, diverse patientmaterialer i forbindelse med kliniske forsøg samt myndighedsansøgninger og godkendelser.